Zijveling vastgoed - vastgoedontwikkeling en advies

Welkom

Zijveling vastgoed Om de gronden van een dorp in vroeger tijden te beschermen tegen overstromingen van een rivier werden rond het grondgebied kades aangelegd. Deze kades werden de 'Zijp' genoemd en de sloot werd 'Zijpgraaf' genoemd. Afkomstig van het oud-Nederlandse woord 'zijpen' wat druipen of vloeien betekent. Vergelijk ook het huidige woord 'sijpelen'. In het dagelijkse spraakgebruik had men het echter niet zozeer over de Zijp, maar over de Zijving wat verbasterd werd tot Zijveling.

Bij de planontwikkeling en realisatie van uw woning of bedrijfspand moet goed onderzocht worden wat de (on)mogelijkheden zijn van uw ideeën. Wat is mogelijk op de locatie, is het financieel haalbaar, hoe de plannen technisch uit te werken binnen gestelde kwaliteitseisen en budget, bestemmingsplannen en bouwvergunning: wat kan en mag, wordt tijdens de realisatie wel aan de gestelde opdracht voldaan van kwaliteit/planning/budget, etc.

Al met al is het ontwikkel- en bouwproces complex en vraagt veel expertise van verschillende vakgebieden. Iets waar u als particulier of ondernemer niet op zit te wachten. Graag willen wij als Zijveling Vastgoed uw 'zijp' om uw bouwplan creëren. Anders gezegd: wij zorgen ervoor dat uw ideeën binnen de vooraf gestelde kaders blijven en sturen het proces op kwaliteit, tijd, budget en resultaat wat u als opdrachtgever ons meegeeft.